Friday, March 25, 2005

Fra Aftenpostens morgenutgave 24/10-00:


Sikret omtalen med bok

I tilnærmet og opphøyet likhet med forfatteren Anthony Burgess, som anmeldte sin egen debutroman i The Yorkshire Post, har professor Johan Galtung sikret seg en anstendig og fyldig omtale på 70-års-dagen ved å beramme utgivelsen av sin egen selvbiografi til jubileet.

[Johan Galtung 70 år, av] Per Egil Hegge

Boken er anmeldt i neste seksjon av avisen, og jeg henviser til den. Per Anders Madsen, som har blikk for slikt, opplyser at det endog er tilløp til selvironi i Galtungs betraktninger om dagens utvilsomme hovedperson. Kom ikke her og si at verden ikke går fremover. Mye av fremgangen skyldes hans egen fredsinnsats.

Lommerusk

I sine beundreres øyne blir Galtung større og større, mens vi andre, som det heter i Gustaf Frödings dikt, blir «ynkligt små».

Det gjelder også Norge, som Galtung vurderer fra sin faste bopel på Hawaii. Da blir jo Norge lite. Ifølge Galtung er landet nå - vi siterer fra et referat i Nationen i går - skrumpetinn til USAs lommerusk, endog redusert fra tidligere status som løpegutt eller etterdilter.

De fleste har sine opplevelser med Galtung. Jeg har to: Én fra 1993, hvor han redegjorde for Gorbatsjovs økonomiske politikk, som slo feil fordi vestmaktene ikke ville hjelpe ham. Nå var og er det alminnelig enighet, også i hans medarbeiderstab, om at Gorbatsjov ikke hadde noen økonomisk politikk, så her har Johan Galtung gjort en av sine store, men dessverre miskjente oppdagelser.

Den andre er hans kortfattede analyse av supermaktssituasjonen da en sovjetisk ubåt sto på grunn ved Karlskrona i Sverige for 19 år siden.

Da forklarte han i samme punktumfrie setning at det ikke var det minste merkelig i dette, for dette var jo noe begge supermakter drev med, hele tiden, nemlig spionasje, og særlig var det mange ubåtmeldinger om høsten mens forsvarsbudsjetter behandles, og disse ubåtene kaltes gjerne budsjettubåter, og de var stort sett fiktive, men denne sovjetiske, den var nå ikke fiktiv, da, for den sto jo der, på skjæret.

Intervjuet ble sendt i NRK fra Fornebu, mens det lød stadige pling-pling i høyttaleren, for nå gikk flyet - til Honolulu.

Stillehavet har mye for seg, ikke minst i den mørke årstid.


Billedtekst:

Markant jubilant. I sine beundreres øyne blir Galtung større og større, mens vi andre, som det heter i Gustaf Frödings dikt, blir «ynkligt små», skriver vår medarbeider. I dag fyller professoren 70 år.